E社 販売業務支援システム開発支援

内容:販売業務支援システムの開発プロジェクトにて開発支援(常駐による設計とプログラミング)

期間:2017年1月~2018年7月

環境:Windows, .Net Framework, ASP.Net, C#, MySQL

2017年01月01日